Avís Legal

Dades identificatives

 
De conformitat amb el que estableix la normativa definida en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:
Lloc web: www annaarmengol.cat (en endavant LLOC WEB)
Titular de la pàgina web: ANNA ARMENGOL ALARCON . En endavant (ANNA ARMENGOL ESTÈTICA)
Domicili: C/Doctor Fleming, 34 08560 Manlleu( Barcelona)
NIF: 77475665-G
Telèfon: 93.851.09.06
Contacte mail: centre@annarmengol.cat

 

 

Usuaris

 
El present avís legal regula l’accés i ús per part de qualsevol usuari a LA WEB del que es titular ANNA ARMENGOL ESTÈTICA, així com els continguts i serveis que en ella s’inclouen.
L’accés i navegació per LA WEB o la seva utilització, atribueix la condició d’usuari i implica necessàriament, i sense reserves la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament.

 

 

Accés i ús de la web

 
Els continguts d’aquest lloc web tenen com a finalitat el facilitar una informació de caràcter general i en cap cas constitueixen assessorament legal o professional.
ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no accepta cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats per l’ús que es faci de la informació continguda el lloc web.
LA WEB proporciona accés a informacions,imatges i dades propietat de ANNAR AMENGOL ESTÈTICA. L’usuari assumeix la responsabilitat del us del portal. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través de la web, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per:
  • Incórrer activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i al ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar les comptes de correus electrònics d’altres usuaris i i modificar o manipular els seus missatges.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA , dels seus proveïdors o de terceres persones , introduint o difonent a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre actuació susceptible d’alterar, malmetre, interrompre o generar errades o danys en documents electrònics,dades o sistemes de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA.
  • Suplantar identitats d’altres usuaris.
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda i altres de naturalesa comercial sin que hi hagi un consentiment previ.
ANNA ARMENGOL ESTÈTICA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici no resultin adequats.

 

Política de privacitat

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals , el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Per més informació, veure POLÍTICA DE PRIVACITAT en el document disponible a LA WEB.

 

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del LLOC WEB, així com de tots els elements continguts en la mateixa ( imatges, so, àudio, vídeo, software, marques o logotips, combinació de colors, estructura i disseny gràfic , programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, textos)
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la llei de Propietat Intel·lectual queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre , distribuir modificar o mostrar , comunicar públicament inclosa la modalitat de posada a disposició, la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials , en qualsevol suport o per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial titularitat de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA. Podrà visualitzar els elements del portal e inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre dispositiu físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat.
L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en la pagina de ANNA ARMENGOL ESTÈTICA.

 

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no serà responsable dels danys i prejudicis derivats de la utilització del LLOC WEB , ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
El propietari d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que es puguin provocar per: errors u omissió en els continguts, falta de disponibilitat de la web, transmissió de virus informàtics o programes maliciosos o lesius en els seus continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.
Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa,i divulgativa i ANNA ARMENGOL ESTÈTICA s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directe o indirecte que pugui derivar-se del us o aplicació de la informació de LA WEB fora d’aquests propòsits.

 

 

Cookies

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA informa sobre la seva política de cookies, complint així amb el que es preveu en el article 22.2 de la llei 34/2002 d’’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Una cookie és un petit fitxer de text que es troba en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torneu a navegar per aquesta pàgina. Les cookies acostumen a emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats. Sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien mermats notablement. Si voleu consultar més informació sobre quines són les cookies, quina és la seva utilitat, com eliminar-les, desactivar-les, etc., si us plau, dirigiu-vos a aquest enllaç Política de cookies.

 

 

Xarxes socials

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA té presència en diferents xarxes socials.
El tractament de les dades que el Usuari incorpori en les diferents xarxes socials, es regirà per aquest apartat i per les condicions d’us, política de privacitat i d’accés de cada una de les xarxes socials , acceptades prèviament er l’Usuari ANNA ARMENGOL ESTÈTICA tractarà les dades del Usuari amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis a través de les xarxes socials, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.
ANNA ARMENGOL ESTÈTICA es reserva el dret de retirar, sense necessitat de preavís del lloc web o la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

 

Enllaços

En el suposat de que al LLOC WEB, es disposes d’enllaços o hipervincles a altres pàgines web, ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts.
ANNA ARMENGOL ESTÈTICA no es farà responsable pels continguts de cap enllaç que pertanyi a una web aliena, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat , exactitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

 

 

Dret d’exclusió

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a instancia pròpia o d’un tercer , a qualsevol usuari que contravingui o incompleixi el que es disposa en aquest Avís Legal.

 

 

Generalitats

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA perseguirà el incomplint d’aquest Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la seva web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 

Modificacions de les presents condicions i duració

ANNA ARMENGOL ESTÈTICA es reserva el dret d’efectuar sense necessitat de cap preavís les modificacions o actualitzacions que consideri oportunes a la pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, les condicions generals i de quants elements integrin el disseny i la forma en que aquests apareguin presentats o localitzats a la web. En aquest cas, s’informarà als usuaris de les modificacions mitjançant avis a la pàgina principal.
La vigència de les condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

Els presents termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. La interpretació i resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de la participació de l’Usuari en els serveis d’aquesta web estarà subjecte als Jutjats i Tribunals corresponents.

 

 

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre LA WEB, per favor dirigeixi’s a ANNA ARMENGOL ESTÈTICA amb domicili a C/ Doctor Fleming, 34 08560 Manlleu (Barcelona) o al correu electrònic centre@annaarmengol.cat